بررسی الگوی تفکیک عقود در بانک داری اسلامی
45 بازدید
محل نشر: معرفت اقتصاد اسلامی » پاییز و زمستان 1390، سال سوم - شماره 5 (32 صفحه - از 48
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی